Veri Güvenliği

Veri Güvenliği

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 10. maddesinde öngörüldüğü üzere, Şirketimizce benimsenen üstün hizmet kalitesi ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sizleri; kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplama yöntemlerimiz ve hukuki sebepleri ile veri sahibi olarak haklarınız konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatı ile Tes Elektrik Bağlantı Elemanları San. Ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan amaç ve yöntemlerle toplanmakta ve işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

ŞİRKET tarafından;

 • Çalışan adaylarının,
  • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, 
   • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
   • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, 
   • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
   • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
  • İletişim kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, 
   • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
   • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, 
   • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
   • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
  • Özlük kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, 
   • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, 
   • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
   • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
  • Fiziksel mekân güvenliği kategorisindeki bilgileri;
   • Fiziksel mekân güvenliğinin temini, 
   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, 
   • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, 
   • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
   • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
  • Mesleki deneyim kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, 
   • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, 
   • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
   • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla,
  • Görsel ve işitsel kayıtlar kategorisinde bilgileri;
   • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, 
   • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
   • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini amaçlarıyla
  • Sağlık bilgileri kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, 
   • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
   • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
   • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
  • Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, 
   • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, 
   • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
   • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
 • Çalışanlarının,
  • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
   • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 
   • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, 
   • Denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi,
   • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, 
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
   • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, 
   • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
   • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
   • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, 
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
   • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
   • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, 
   • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
  • İletişim kategorisindeki bilgileri;
   • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
   • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
   • Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, 
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, 
   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, 
   • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
   • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
  • Lokasyon kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
   • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
   • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
   • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
   • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
   • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
   • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
   • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
   • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
   • Talep / şikayetlerin takibi,
   • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
   • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
  • Özlük kategorisindeki bilgileri;
   • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 
   • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
   • Denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi,
   • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, 
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, 
   • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
   • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
   • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
   • İş sağlığı güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, 
   • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
   • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
  • Hukuki işlem kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
   • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, 
   • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
  • Fiziksel mekân güvenliği kategorisindeki bilgileri;
   • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
   • Denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi,
   • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, 
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, 
   • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi takibi amaçlarıyla
  • İşlem güvenliği kategorisindeki bilgileri;
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
   • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, 
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
   • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
  • Finans kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
   • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
  • Mesleki deneyim kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
   • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
   • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
   • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
   • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
   • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
   • Ücret politikasının yürütülmesi,
   • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
   • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
  • Görsel ve İşitsel kayıtlar kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
   • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
   • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla,
  • Felsefi inanç, din, mezhep ve Diğer İnançlar kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
  • Sağlık bilgileri kategorisindeki bilgileri;